Noter: Arrangemang för Skilda Sättningar

Här exprimenteras det!
       Ave Maria från När och Fjärran       

Ave Maria från När och Fjärran!

eller Urval ur ett Livslångt Samlande antyder att det finns fler än Schubert och Bach/Gounod, vilket det sannerligen gör, då praktiskt varje sydländsk (läs: katolsk) tonsättare med självaktning har skrivit åtminstone en! Dessutom finns en del som jag egenhändigt under samma långa Ave Maria-liv har snickrat ihop av allehanda egna textläggningar, arrangemang för olika konstellationer och andra bearbetningar av instrumentalstycken, icke sällan med tillhörande violinstämma. Den gemensamma nämnaren heter variation; de är ofta lika brokigt olika som de är många: att sammanställa dem till en konsert blir närmast en logisk följd.

 
 
       Ave Maria med Snickarglädje       

Ave Maria med Snickarglädje!

är en variant på den ovanstående programpunkten och innehåller mina hemmasnickrade Hymner till Himlamodern, gärna samman med violin och i förekommande fall till egenhändig pianobeledsagning: Här finns egna textläggningar och andra bearbetningar av violin-, klarinett och pianostycken, i arrangemang för olika konstellationer, ofta med tillhörande violinobligat.