Mats Calvén, Tenor — Glenn Bengtsson, Barytenor — Stellan Dahlin, Bas

De Tre är yrkesverksamma kyrkosångare: Calvén med successiv dragning åt operascenen; Bengtsson som mera renodlad kyrko- och konsertsångare; Dahlin med oratorierna som specialitet. Alla tre flitigt konserterande sångare i kyrkliga och profana samman-hang. — Dock sällan eller aldrig samtidigt. Därför bildades Tre Kyrko-Sångare. Två tenorer och en bas. Tre sångarbröder. — Trions egen ”Kung av Höga C”, tenoren Calvén som trivs bäst i tonom-rådet ovanför tvåstrukna F; basen Dahlin, ”De Djupa Källarvalvens Betvingare” som gärna dväljes omkring lilla F; samt ”Mellan-registrets Mästare”, barytenoren Bengtsson som tar sig an området däremellan, den ettstrukna oktaven med dragning uppåt.


”Kyrkosångarnas favoriter — i full frihet med flugan löst knuten” började med en fundering, framkastad av Mariakyrkans organist Mats Hultkvist en vårlördag år 2000 under en kaffepaus i kryptan till trätobrodern Bengtsson: ”Man kanske skulle göra en konsert med er tre…” Så sagt och gjort: Med Glenn Bengtsson som tenor,

barytonen Per Erik Mårtenson och basen Stellan Dahlin samt ett par sånger arrangerade för trio av Hultkvist. Så började det, lovande kunde man tycka. Och nog gav det mersmak — tills Per Eriks tragiska frånfälle året därpå sordinerade trion. Det skulle dröja ytterligare hela två år innan Bengtsson under ännu en kaffepaus på Krematoriet i början av september 2003 föreslog Stellan Dahlin att återskapa trion för en serie konserter: Mats Calvén tillfrågades som förstetenor, Bengtsson skrev arr och kontaktade kyrkor i elfte timmen så att fyra julkonserter slutligen kunde gå av stapeln, varav den första Annandag Jul med Hultkvist.


Trion har alltsedan dess konserterat runtom i södra Sverige, allt mellan Halmstad, Landskrona, Helsingborg och Gumlösa: Våren har sjungits in; studentsångarfadern Otto Lindblad har hyllats i sin egen Norra Mellby Kyrka; Gluntarnes och Davids Psalm-Fadern Gunnar Wennerberg har uppmärksammats; pingsten har besjungits; konserter har hållits i ljuvlig sommar och bister vinter.