Mats Calvén, Tenor — Glenn Bengtsson, Barytenor — Stellan Dahlin, Bas

[column_third]

[/column_third]

[column_third]

De Tre är yrkesverksamma kyrkosångare: Calvén med successiv dragning åt operascenen; Bengtsson som mera renodlad kyrko- och konsertsångare; Dahlin med oratorierna som specialitet. Alla tre flitigt konserterande sångare i kyrkliga och profana samman-hang. — Dock sällan eller aldrig samtidigt. Därför bildades Tre Kyrko-Sångare. Två tenorer och en bas. Tre sångarbröder. — Trions egen ”Kung av Höga C”, tenoren Calvén som trivs bäst i tonom-rådet ovanför tvåstrukna F; basen Dahlin, ”De Djupa Källarvalvens Betvingare” som gärna dväljes omkring lilla F; samt ”Mellan-registrets Mästare”, barytenoren Bengtsson som tar sig an området däremellan, den ettstrukna oktaven med dragning uppåt.


”Kyrkosångarnas favoriter — i full frihet med flugan löst knuten” började med en fundering, framkastad av Mariakyrkans organist Mats Hultkvist en vårlördag år 2000 under en kaffepaus i kryptan till trätobrodern Bengtsson: ”Man kanske skulle göra en konsert med er tre…” Så sagt och gjort: Med Glenn Bengtsson som tenor,

[/column_third]

[column_third]

barytonen Per Erik Mårtenson och basen Stellan Dahlin samt ett par sånger arrangerade för trio av Hultkvist. Så började det, lovande kunde man tycka. Och nog gav det mersmak — tills Per Eriks tragiska frånfälle året därpå sordinerade trion. Det skulle dröja ytterligare hela två år innan Bengtsson under ännu en kaffepaus på Krematoriet i början av september 2003 föreslog Stellan Dahlin att återskapa trion för en serie konserter: Mats Calvén tillfrågades som förstetenor, Bengtsson skrev arr och kontaktade kyrkor i elfte timmen så att fyra julkonserter slutligen kunde gå av stapeln, varav den första Annandag Jul med Hultkvist.


Trion har alltsedan dess konserterat runtom i södra Sverige, allt mellan Halmstad, Landskrona, Helsingborg och Gumlösa: Våren har sjungits in; studentsångarfadern Otto Lindblad har hyllats i sin egen Norra Mellby Kyrka; Gluntarnes och Davids Psalm-Fadern Gunnar Wennerberg har uppmärksammats; pingsten har besjungits; konserter har hållits i ljuvlig sommar och bister vinter.


[/column_third]