Ann-Margreth Nyberg, Sopran — Glenn Bengtsson, Tenor

[column_third]

[/column_third]

[column_third]

Båda är yrkessångare om än på olika sätt. Nyberg har med åren i huvudsak etablerat sig som firad oratoriesopran med de stora barock- och klassicismmästarnas kantater, oratorier och requier på repertoaren, medan Bengtsson snarare har lanserat sig som en den romantiska och postromantiska periodens kyrkosångare med huvudrepertoar ur den svenska kyrkosångstraditionen, ur den frikyrkliga sångskatten samt ur de mångfacetterade nordiska romanserna. — Så kom det sig att Bengtsson under flera år stod i tenorstämman i Maria Oratoriekör andäktigt lyssnande till fru Nybergs solosopran och tänkte (särskilt sedan den egna soloverk-samheten börjat ta fart och form) att ”henne skulle man minsann sjunga duett med nå’n gång!” När Bengtsson så vid flerfaldiga tillfällen mellan 2001 och 2003 konserterade i Eslövsförsamlingens kyrkor utbrast Nyberg en gång: ”Och när hade du tänkt att vi skulle sjunga tillsammans då?” — Datum sattes till september 2003 med Nils-Erik Rosdahl vid klaveret, Bengtsson skrev en handfull duettarrangemang och på fredagen repeterades det: Allt var klart.


[/column_third]

[column_third]

Tills sopranen ringde på lördagen och knappt kunde prata… När söndagen kom var hon kav hes till följd av förkylning och tenoren fick överta konserten. Skam dock den som ger sig. Debutduetten lät vänta på sig till 2004 i Östra Vrams Kyrka i Tollarp, då Nyberg inte bara sjöng men också spelade piano, något som inträffar då och då med utmärkt resultat: Ingen kan som fru Nyberg ackom-panjera sig själv i den klassiska repertoaren! (Det slagkraftiga namnet Duettissimo! stod första gången att läsa på en affisch inför en sommarkonsert i Borstahusens kapell anno 2006 och bör tillskrivas ingen annan än därstädes kantorn Håkan Falk.)


Södra Sverige har alltsedan starten givits många och olikartade konserter: Påsktiden har besjungits, liksom Pingsten, helgmåls-böner har smyckats med sång, konserter har hållits i ljuva sommarkvällar, någon julkonsert har gått av stapeln, någon profan festlighet har förgyllts med ljuvliga duett-toner…

[/column_third]