Primette i Uppton (Uptune), Nr 2 ur The Tenor’s Tunettes Suite (omkr. 14 mars 2014)

Quintessential — The Tenor’s Tunettes’ signatur (23 mars 1987)

Secondette i Duellton (Dueltune), Nr 3 ur The Tenor’s Tunettes Suite (23 mars 2014)

Sevenette i Fallenton (Fallen-Tune), Nr 9 ur The Tenor’s Tunettes Suite (23 mars 2014)

Sixette i Visit-Ton (Visitune), Nr 8 ur The Tenor’s Tunettes Suite (16-17 okt. 2013)

Slippery Stairs (4 & 8 juli 2013)

Sunboom (15-16 juni 2013)

Tenette i Studston (Bouncetune), Nr 12 ur The Tenor’s Tunettes Suite (21 mars 2014)

Tersette i Storbandston (Big Band-Tune), Nr 4 ur The Tenor’s Tunettes Suite (24 feb. & 12 mars 2014)

Tritonette i Djävulston (Devilstune), Nr 6 ur The Tenor’s Tunettes Suite (14 mars 2014)

 

RAGTIME

 

Final Breakdown (Slutligt Sammanbrott) — Off Balance-Suite, Final Part (Sista delen ur Snubbel-Sviten)

Gutter Strut Stomp (Rännstenspolka) — Off Balance-Suite, Middle Part (Mittre delen ur Snubbel-Sviten)

Right Hand Rumble N:r 1 ur Ragtime Rage Suite (23 juni 2013)

Squirrel Dance N:r 3 ur Ragtime Rage Suite (23 juni 2013)

Worse than Goofus (Stick i Stäv) — Off Balance-Suite, First Part (Första delen ur Snubbel-Sviten)

Wrong Foot Rag N:r 2 ur Ragtime Rage Suite (23 juni 2013)

 

SALONGSMUSIK


Brasillian Bravura, Till vännen Holger (5 okt. 2013)

Coucou Curieuxx (3 & 22 juli 2013)

Fräknig Frenesi (Freckled Frenzy) (5, 25 & 26 juli 2013)

Förförisk Visa i Rosendimma (Enchantment Sweet in Rosy Fog) ur En Röd Svit (Suite Red) (23 aug. 2013)

Förälskat Frispel (Beloved Blaze) ur En Röd Svit

Högtidsmarsch (2008-?

Jag längtar hem (Homelonging) (23 mars 1987)

Patricia — Rumba till nå’n flicka (c:a 1975)

Röd Romans (First Red) — Smörmeditation (Buttery Meditation)

Röd Tango (Tango for Red; Tango Rouge) (1982)

Samba Circular, Till vännen Holger (30 nov. 2013)

Spinning Jenny ur En Röd Svit (Suite Red) (29 sep. 2013)

Valse Chromatiquetaque (2 juli 2013)

Åsens rand mot slättens skimmer — Skånsk Stämningsvals (c:a 1981)

 

KYRKOSÅNGER


Anden Jublar! Tre Jublande Kvinnors Välsignade Magnificat efter Slippery Stairs (26-27 jan. 2014)

Angelus (Änglatid) (jan.-mars 2014)

Ave Maria efter Sunboom(14 okt. 2013)

Det är vår Tro! Trehelig Tro efter Fire in the Heaven (11 & 13-14 nov. 2013)

Du alla Väsens Himlamoder! Ave Maria efter Jag längtar hem (nov. 2013)

Gud, nu Låter Du Din Tjänare gå Hem! Nunc Dimittis efter Spinning Jenny (jan. 2014)

Gudafar, Där Uppe i Det Blå! Fader Vår efter Nounanours (14 okt. 2013, natten)

Strålbekrönta Himladrottning! Ave Maria efter Förförisk Visa i Rosendimma (14 okt. 2013, natten)


Leave a comment