Här skall, på förekommen anledning så att säga (mer därom nedan), återges en autentisk skrivelse, en gång av undertecknad förfärdigad och inlämnad. (Läs gärna En Koralsångares vardag som bakgrund.)


***


Helsingborg, den 26 februari 2007


Till Kyrkonämnden i Helsingborgs Kyrkliga Samfällighet.


Motion om koralsång vid begravning av utsocknes.


För närvarande råder i Samfälligheten en onödig orättvisa, bestående däri att då någon begravs i Helsingborg utan att vara skriven där, dödsboet måste tillfrågas huruvida de önskar koralsång och i så fall betala kr 300 för samma koralsångstjänst som numer kostnadsfritt ingår för den som tillhör någon av Helsingborgs församlingar. Detta säges bero på att det rikstäckande clearingsystem i vilket lejonparten av landets församlingar ingår och vilket för medlemsförsamlingar bland annat vid begravning kostnadsfritt erbjuder sådant som kyrka, präst, musiker och vaktmästare, undantar koralsång, vilken jämfört med hela riket betraktas som alltför ovanligt förekommande.


För Helsingborgs Kyrkliga Samfällighet, som under senare år klokt nog har satsat mycket på att höja kvalitén på begravning, är denna eftergift en både onödig och generande skönhetsfläck.


Hemställer så undertecknad att Nämnden torde ombesörja att alla, in- som utsocknes, som begravs i Helsingborgs kyrkor och kapell erhåller koralsång på lika villkor.


Detta med följande motivering:


(a) att antalet begravningar i fråga högt räknat ligger kring 50 per år, således kr 15000 årligen, vilken kostnad i proportion till Samfällighetens totala omsättning torde vara försumbar;


(b) att det är här fråga om begravningar enligt Svenska Kyrkans ordning och ingenting annat;


(c) att en lika avsevärd som onödig administrativ börda (och kostnad) bortfaller då man slipper den byråkratiska omväg det innebär att inte direkt tillämpa ett fungerande clearingsystem;


(d) att flertalet präster, musiker, vaktmästare och begravnings-entreprenörer är okunniga om förhållandet och spontant uttrycker sitt ogillande då de upplyses därom (alltför ofta i samband med att missförstånd utreds, i typfallet varför koralsångaren underlät att infinna sig på den och den begravningen och huruvida han hade glömt bort den eller hur det nu var…).


***


Min förekomna anledning till detta inlägg var den att jag senast idag råkade ut för en utsocknes begravning utan betald koral mellan två andra och således fick dryga två timmars extrapaus i foem av ett slags håltimme. Dessutom var begravningsentreprenören icke fullt på på det klara med att byrån och de anhöriga hade valt bort koral, och vid ett givande samtal oss emellan (jag på Krematoriets läktare, Prenören nackspärrsvådligt nedanför) dryftades alldeles särskilt argumenten under (a) och (d) ovan.


Kom gärna med synpunkter på denna petition: Är den rimlig? Är den bara subjektivt kverulantisk? Har Du själv upplevt koralsång?


Diskutera gärna dessa Dina synpunkter med vänkretsen eller lämna dem hellre vidare till någon lämplig kyrkomyndighet i staden.


(Till saken hör att skrivelsen avslogs av besparingsskäl och icke stämplad såsom subversiv skrivelse.)


(Så skrevs torsdagen den 15 april 2010 kl. 17.37.)


Leave a comment