Glenn Bengtsson-Stycken i Urval

Primette i Uppton (Uptune), Nr 2 ur The Tenor's Tunettes Suite (omkr. 14 mars 2014) Quintessential -- The Tenor's Tunettes' signatur (23 mars 1987) Secondette i Duellton (Dueltune), Nr 3 ur The Tenor's Tunettes Suite (23 mars 2014) Sevenette i Fallenton (Fallen-Tune), Nr 9 ur The Tenor's Tunettes Suite (23 mars 2014) Sixette i Visit-Ton (Visitune), Nr 8 ur The Tenor's Tunettes Suite (16-17 okt. 2013) Slippery Stairs (4 & 8 juli 2013) Sunboom (15-16

Sångstund och Läroplan — Sång och Spel med Lek och Idrott!

PÅ SMÅBARNSAVDELNINGEN (1-2 år; 20-30 min.)   ”O titta, d’é G’enn!” ”Jaa, sjongaa!” ”Ja jä’pa ti paano!” Vi nästan krockar med ett litet rödkrulligt yrväder och hennes lillebror som precis kommer med mamman som utbrister till den lille: ”Men titta, nu blir det musik, det gillar ju du!”   Så där kan det låta när man rullar in pianot till småbarnsavdelningen. Några sitter redan i ringen på sina puffar och klappar på knäna och säger

Kanske en Barnkör i Tyringe!

<--- Tillbaka till Artiklar Brevinbjudan.   Hej på Er alla barn och föräldrar!   Det är Glenn Bengtsson, Kantorn ni vet, som skriver och stör! Vi vill gärna bilda en Barnkör i Tyringe Församling och tänkte genast på Stjärnan -- Stänglarna, Knoppen och Förskoleklassen: Finns det några intresserade barn i dessa grupper som vill sjunga med mig i Tyringe Kyrka onsdagar kl. 13-13.45?   Ni lär säkert känna igen en hel del från våra sångstunder