Din Fråga eller Fundering kan få mig att Tänka Till!
Din Synpunkt eller Minnesbild kan Lära mig Något!

[column_third]

[/column_third]

[column_third]

 

Förgyll Ert Bröllop, Era Barns Dop
Era Kära Anhörigas Begravning!

 

Upplev Kyrko- och Operakonserter,
Romansaftnar och Gudstjänster!

 

Fixa Underhållning till Arbetskretsen,
Firmafesten eller Föreningsjubiléet!

 

Hjälp med Sångteknik, Pianospel
eller Läxor i svenska och franska!

 

Svängigt Festspel med Jazzkapell
på Bröllopet eller 50-årsskivan!

[/column_third]

[column_third]

 070-697 80 42
 glenn.bengtsson@comhem.se
 Siöcrona Plats 2 B — 252 41  HELSINGBORG
 
 
 
 
 

[/column_third]