Motstå aldrig en God Replik! Anspela gärna på Obegripliga Ting. — Undvik aldrig en Överflödig Formulering!

[column_third]

[/column_third]

[column_third]

Så vitt jag kan minnas har jag alltid skrivit, alltifrån skoluppgifter och en och annan sångtext i barndomen, till det strålande tillfälle då jag och en kompis spelade in de vuxnas kortspelskväll på rullband för att sedan skriva ut replikerna som i en teaterpjäs! Inte heller kan jag minnas att det har varit särskilt svårt: Jag har alltid haft lätt för Ord och Formuleringar.

 

Men jag skriver för det mesta bara när det behövs — vilket det å andra sidan gör tämligen ofta: Konsertordningar och Program-texter. Artiklar och Blogginlägg. Skrönor och Kåserier. Bearbetingar av Sångtexter. Översättningar till Svenska av Visor, Kyrkosånger, Romanser och Operaarior från halv-dussinet språk. Textdiktning till Egna Sånger från Jazzlåtar och Kyrkosånger till Barnvisor.

 

Kanske borde jag borja skriva för att det inte behövs: en dikt, en novell, en roman, en barnbok, en samling minnen… Det vore att våga språnget ut i det okända!

 

[/column_third]

[column_third]

[/column_third]