Jazzlåtar och Kyrkosånger, Ragtimestycken och Salongsmusik, Supvisor och Sviter, Barnvisor och Logemusik — Arrangemang och Bearbetning!

En jazzsvit baserad på harmonilärans intervall som inte bara får ge namn åt ett nybildat Jazzkapell utan även stå fadder till ännu en jazzsvit för barytonsolo och damkör om Herden och hans Får (och en ulv i fårakläder) under en av dessa mystiska sensommar-nätter… Eller ett knippe gamla ungdomssynder i jazzkostym pånyttfödda 30 år senare som splitternya kyrkosånger till sakrala favorittexter och hopsamlade till en gudstjänstsvit med läsningar mellan sångerna: Nådens År, Marias År! Samma juvenala knippe, samman med ett och annat nyare tillskott, har även givit upphov till en kyrkokonsert, Jordisk Jazz i Himmelsk Härlighet!, där de jordiska jazzlåtarna och de himmelska kyrkosångerna framförs parvis av jazzkapell och kyrkotrio så att man på egen hand kan uppleva Härlighetens Transformation! I bakhuvudet surrar dess-utom oroväckande planer på en helaftonskonsert med olika omskakande aspekter på den timliga jordevandringen fram till den eviga himlafamnen. — Jag har alltså börjat skriva musik!


Detta efter att i tio års tid vid behov ha arrangerat åtskilliga sånger, inte minst för violin, manstrio eller duett; översatt dikter och texter till svenska från tiotalet språk och bearbetat violin-stycken till solosånger, icke sällan med Ave Maria-text. Med utgångspunkt i ett brustet blodkärl i vänster stämband och ett notfynd från åttiotalet började notpennan leva upp på nytt bland alla dessa barndomsförsök, gymnasiesynder och universitets-hugskott. — Musiken är melodiös men uppbyggd på klanger och färger och kan kallas improvisatorisk med impressionistiska drag eller rentav suggestivt filmisk; den längtansfulla nonan och djävulens tritonus, liksom den mystiska kromatiken är omtyckta intervaller: Såväl Ellington som Debussy och Chopin har nämnts, men vad vet jag. Någon vänlig själ har sagt att pianostämmorna är pianistiskt skrivna samt att jag har en framträdande egen stil.


NÅGRA ARTIKLAR:

Om att Börja Komponera.