Jazzlåtar och Kyrkosånger, Ragtimestycken och Salongsmusik, Supvisor och Sviter, Barnvisor och Logemusik — Arrangemang och Bearbetning!

[column_third]

Jag har börjat skriva musik! — Detta efter att i tio års tid vid behov ha arrangerat åtskilliga sånger, inte minst för violin, manstrio eller duett; översatt dikter och texter till svenska från tiotalet språk och bearbetat violin-stycken till solosånger, icke sällan med Ave Maria-text. Med utgångspunkt i ett brustet blodkärl i vänster stämband och ett notfynd från åttiotalet började notpennan leva upp på nytt bland alla dessa barndomsförsök, gymnasiesynder och universi-tetshugskott. — Musiken är melodiös men uppbyggd på klanger och färger och kan kallas improvisatorisk med impressionistiska drag eller rentav suggestivt filmisk; den längtansfulla nonan och djävulens tritonus, liksom den mystiska kromatiken är omtyckta intervaller: Såväl Ellington som Debussy och Chopin har nämnts, men vad vet jag. Någon vänlig själ har sagt att pianostämmorna är pianistiskt skrivna samt att jag har en framträdande egen stil. — Vad sägs om en jazzsvit baserad på harmonilärans intervall som inte bara har fått ge namn åt det egna Jazzkapellet The Tenor’s Tunettes utan även stå fadder till nästa jazzsvit The Inter-Valley Suite om Herden och hans Får och en lömsk Ulv i Fårakläder…


[/column_third]

[column_third]

Eller ett knippe gamla ungdomssynder i jazzkostym pånyttfödda 30 år senare som splitternya kyrkosånger till sakrala favorittexter och hopsamlade till en gudstjänstsvit med läsningar mellan sångerna: “Nådens År, Marias År!” Samma juvenala knippe, samman med ett och annat nyare tillskott, har även givit upphov till en kyrko-konsert, Jordisk Jazz i Himmelsk Härlighet!, där de jordiska jazzlåtarna och de himmelska kyrkosångerna framförs parvis av jazzkapell och kyrkotrio! — Eller den dramatiserade barnmässan “Mässa med Mössa” om den gyllene regeln eller barnrevyn “Lektor Löhnnlöw Lös Igen!” om sån’t som är bra att kunna såsom siffror, färger, geometriska figurer eller tungvrickningsramsor, båda med nyskrivna svängiga barnvisor. — Eller, åter, en mängd Psalmer om alltifrån att inte stressa, nattvarden, växandet, Herden och Ave Maria till försök att göra mässtexter och andra kyrkotexter begripliga och intressanta för barn. — Eller varför inte, för att uppnå något slags andlig jämvikt, dryckesvisor och festsånger med titlar som “Bier und Wein”, “Göga-Jannes Visa”, Jag längtar Välbehag!”, Proseccons Pris!” eller “Låt oss kvällen lustig göra!”


NÅGRA ARTIKLAR:

Om att Börja Komponera.


[/column_third]

[column_third]

[/column_third]