Sång och Spel, Rim, Ramsor och Rörelse, Musikekar och Spontandans! — Musikcafé, Öppet Hus, Skolavslutning och Luciatåg!

“Sångsamling” låter som någon nyuppväckt sjuttiotalsrörelse med barn i ring, sammetslen röst, fluff och gitarr — och sådant före-kommer kanske fortfarande… Men ser man till alla de färdigheter barnen tillgodogör sig under en koncentrerad musikstund blir saken en annan: Förutom att de små, utan att ha en aning om hur det har gått till, lär sig en mängd Melodier och Sångtexter, Musik-lekar och Rörelse, Rim och Ramsor i olika genrer tränas de sam-tidigt i sådant som rent praktiskt behövs för att få det hela att fungera: sitta på rumpan och lyssna när någon annan pratar, ha tålamod och vänta på sin tur, förstå olika slags instruktioner, inte minst att det blir roligare om man deltar med liv och lust. Vidare börja och sluta samtidigt och sjunga samma text i samma tempo; klappa, gå eller hoppa i samma takt; sjunga starkt eller svagt utan att bara skrika eller viska. Vi inser lätt att sånger och ramsor blir omedveten talövning, träning i meningsbyggnad eller ordkunskap där barnen kan bidra med egna erfarenheter när de får reflektera över innehåll och nya ord, men också musikalisk skolning med gehörsträning och rytmik utifrån den rena sångglädjen. Eller varför

inte lyckan att få prova “skrammelinstrument” och trummor, xylofon, ukulele eller piano. Rörelselekar med spontandans förstärker detta och tillför aktivitet mitt i stillasittandet.


Se här den nyaste Juvelen i Kronan: Sångsamlingar med Piano tillsammans med ett musiklag från personalen på Landborgen Prästgatans Förskolor i Helsingborg! Fokus ligger på barnsånger, alltifrån traditionella rim och ramsor, och Alice Tegnér och Lennart Hellsing, till Trazan & Banarne och Astrid Lindgren — samt en och annan visa av egen penna!


Funderingar finns på att på egen hand utvidga verksamheten till andra förskolor, förskoleklasser och liknande, kanske tilsammans med Violin (har än så länge skrivit arrangemang på några lucia- och julsånger), ja rentav med Jazzkapell på på större evenemang såsom Musikcafé, Skolavslutning eller Öppet Hus.